CRISP [žádost o vyjádření]


Aplikace slouží k podávání Žádostí o vyjádření k existenci sítí pro provozovatele sítí jak za účelem pouhého zjištění existence sítí, tak i pro účely správního řízení dle zákona 183/2006 Sb stavební zákon.